Jan Zwemer schrijft

         
         Home     I     Schrijven in opdracht     I     Dichter - Optredens     I     Teksten corrigeren     I     Projecten     I     Publicaties     I     Weblinks     I     Contact         
     
 
Biografieën

Een rechtschapen Kuyperiaan in Werkendam. Jan Visser Azn. (1861-1948), Nieuwendijk, 1994, ISBN 90 800 593 5 8

‘Zijn open eenvoud was zijn grootste charme.’ Jan van Walré de Bordes, inspirator en oorlogsburgemeester te Middelburg, Middelburg, 2014  ISBN 978 90 79875 56 6.

    

Pieter Meliefste, in: Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Deel 5, Amsterdam, 1992, 192-194

Pieter Jan Dorsman, in: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 5, Kampen, 2001, 153

Florentinus Wibaut (1818-1881), in: Den Spiegel. Uitgave van de Vereniging Vrienden van het MuZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen, jrg. 25, nr. 3 (juli 2007) 3-8

De derde en laatste generatie Wibaut in Vlissingen, in: Den Spiegel, jrg. 26, nr. 3, juli 2008, 3-9

F.M. Wibaut: van Koudekerke naar Amsterdam, in: Den Spiegel, jrg. 27, nr. 4, oktober 2009, 16-18

In 2019 zal het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in de reeks Werken uitgeven: de biografie van mr. Jacob Hendrik Schorer (1760-1822), burgemeester van Middelburg in de Franse Tijd en de eerste Gouverneur des Konings van Zeeland (1814-1817).

 
     
 

Webdesign Het-Kompjoetertje