Jan Zwemer schrijft

         
         Home     I     Schrijven in opdracht     I     Dichter - Optredens     I     Teksten corrigeren     I     Projecten     I     Publicaties     I     Weblinks     I     Contact        
     
 
Schrijven in opdracht

Wie een tekstschrijver zoekt, kan allerlei wensen hebben:

U hebt bijvoorbeeld concrete plannen voor het publiceren van een boek: een biografie, een bedrijfsgeschiedenis, of misschien het verhaal van het monumentale pand waarin u woont.
Dan is het zaak eerst een uitgever te vinden – zelf uitgeven kan ook – en ook daarbij kan ik behulpzaam zijn. Daarna volgen afspraken over de omvang, het gewenste tijdstip van afronding en de vergoeding voor mij als schrijver. Ik werk het liefst tegen een beloning per gewerkt uur, waarbij een van tevoren bepaald maximum garandeert dat u niet meer kwijt bent dan dat bedrag. U kunt ook zeggen: ik wil zoveel besteden en wat kun je daarvoor leveren? Van tijd tot tijd houd ik u op de hoogte van de vorderingen en tenslotte staat u met een boek in handen – een doos met nog meer exemplaren binnen handbereik.
U kunt mij ook vragen om alleen feedback te geven ten aanzien van uw plannen voor een boek of een tekst: we spreken die door en ik geef suggesties. Dat kan zelfs met een simpel telefoontje – dan wordt u helemaal niets in rekening gebracht.

Ongeveer dezelfde werkwijze, maar dan zonder dat er een uitgever gevonden hoeft te worden, kan worden gevolgd wanneer u een tekst of teksten nodig heeft voor een website, een brochure, een speech, een deel van een boek (bijvoorbeeld een inleiding), een liedtekst, een tentoonstelling, enzovoorts. 

U kunt mij ook vragen om een slogan te bedenken voor een project of een naam voor een bedrijf, een project, een website, een locatie, een product, enzovoorts.

 

Jan Zwemer bedacht onder meer de namen van de culinaire manifestatie ‘De smaek van Zeêland’ en van het TV-programma ‘Trugkieke’ van Omroep Zeeland. Samen met twee anderen bedacht hij de naam van de voetgangersbrug ‘De Loper’ over het Kanaal door Walcheren te Middelburg.
 
U kunt mij ook benaderen wanneer u een landelijk project doet waarin een Zeeuws onderwerp aan bod moet komen. Ik lever dan de benodigde gegevens aan, al dan niet verwerkt tot teksten in de door u gewenste vorm. Evenzo kunt u mij vragen om van een onderwerp, bijvoorbeeld iets waarover u zelf schrijft, de historische achtergrond te schetsen. 

U hebt zelf iets geschreven, maar bent onzeker ten aanzien van de stijl of ten aanzien van de begrijpelijkheid van uw tekst voor de betreffende doelgroep. Dan laat u mij de tekst corrigeren: zie teksten corrigeren.

 
     
 

Webdesign Het-Kompjoetertje